Občanské sdružení "LEPŠÍ KOSTELEC"

Důvod vzniku Občanského sdružení Lepší Kostelec o.s.?

Proč vzniklo Občanské sdružení Lepší Kostelec o.s.?

     Je tomu skoro již jeden rok co se v Kostelci na Hané dalo dohromady několik nadšenců, kteří nebyli spokojeni s tím, že ve městě nikdo neorganizuje žádné akce pro děti, mládež a dospělé. Z tohoto důvodu založili Občanské sdružení Lepší Kostelec o.s.. Již podle názvu je jasný cíl sdružení a to „LEPŠÍ KOSTELEC“. A to se zatím daří, díky nadšencům. Bohužel město není příliš nakloněno k činnosti sdružení. Důvod nám není znám, neboť dostávat informace z radnice je velký problém. Naše sdružení, nechce být žádnou konkurencí kulturnímu středisku v Kostelci na Hané, ale pouze se snaží pořádat akce o které mají lidé zájem a v našem městě je nikdo nepořádá.
    O tom, že podobné akce v Kostelci na Hané chyběly vypovídá návštěvnost. Průměrně se účastnilo na 130 dětí spolu s rodiči. V loňském roce jsme uspořádali  Dětský den, Lampiónový průvod se stezkou odvahy, aerobik maratón, Mikulášskou besídku. Díky iniciativě sdružení vzniklo ve sportovním areálu „Dětské hřiště“.V letošním roce proběhla již první akce a to „Dětský maškarní karneval“. Cestu na karneval si našlo na 100 dětí v doprovodu rodičů.
     Karneval byla první akce v letošním roce a doufáme, že ne poslední neboť jak je vidět členové sdružení to myslí s lepším společenským a kulturním životem v Kostelci na Hané vážně.

 
kontakt na občanské sdružení "LEPŠÍ KOSTELEC"email: lepsikostelec@seznam.cz,ing. Jozef Stanek - tel.: 777 301 920